Gomindly

Ziekteverzuim verminderen

De verzuimcijfers in Nederland blijven een probleem. De klachten van burn-out, stress, mentale moeheid groeien. Wat kan jij voor jouw medewerkers doen om dit te voorkomen en de verzuimkosten te beperken. 

 

Wat is verzuimpreventie?

Wanneer iemand in verzuim is betekent dat, dat de werknemer afwezig is door ziekte, of dat nu fysiek is of psychisch. Preventie van verzuim wil zeggen, het voorkomen van verzuim. Dit kan op verschillende manieren aangepakt worden.  

Men zegt ook wel; voorkomen is beter dan genezen. Met verzuimpreventie probeer je als werkgever te voorkomen dat je personeel uitvalt. Daar bestaat niet één richtlijn voor. Iedereen is uniek en heeft andere behoeftes of redenen tot verzuim. Daarom is maatwerk verzuimpreventie altijd van belang. 

 

Waarom is ziekteverzuim verminderen belangrijk?

Als organisatie is het belangrijk om ziekteverzuim en met name langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Niet alleen omdat een zieke werknemer betekent dat je productiviteit en omzet mist. Maar zeker in deze tijd waarin er meer vacatures dan mensen zijn wil je niemand missen.

​Wees je ook bewust van de groep werknemers waarbij alles altijd goed gaat en waar je niks van hoort. Ze zijn altijd aanwezig en zelden zien. Deze groep mensen vangt vaak het ziekteverzuim van collega’s op en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover collega’s en de organisatie. Ga met hen in gesprek over het omgaan met de extra werkdruk en het verzuim om werkstress en meer uitval voor te zijn.

Nog een reden voor verzuimpreventie: je moet een zieke werknemer (grotendeels) doorbetalen. En daarnaast ook vervanging regelen, zeker bij langdurig verzuim. Daarbij komt de verzuimbegeleiding en re-integratie bij langdurig verzuim en die zijn niet gratis. Een langdurig zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld €350,- per dag. Rekening houdend met zo’n 279 dagen verzuim bij een burn-out, gaat de teller wel lopen.

De verzekering dekt een groot deel van deze kosten, maar zeker niet alles. Daarom dus belangrijk om met verzuimpreventie de kosten binnen de perken te houden.

Wat kan je vandaag nog doen om verzuim te verminderen?